Průmyslový design / Ústav konstruování


Fakulta strojního inženýrství


VUT v Brně

O nás

Průmyslový design je umělecko-technický obor, jehož cílem je připravovat tvůrčí osobnosti vybavené širokým spektrem znalostí a dovedností z oblasti umění, techniky a progresivních technologií. Výuka kombinuje základní předměty strojního inženýrství se základními disciplínami umělecko-designérskými (kresba, modelování, písmo, ateliérová tvorba, ergonomie ad.), předměty počítačové grafiky a informačních technologií (2d, 3d, modelování, animace). Studium klade důraz na přípravu komplexní tvůrčí osobnosti schopné rozumět své sociální roli a je založeno na individuálním vedení posluchače, který se učí vyjadřovat prostřednictvím výkresové a modelové dokumentace. Cílem studia je vybavit absolventy hlubšími znalostmi metod designérské tvorby. Díky znalostem základních technických a designérských oborů se tak absolventi stanou teoreticky i prakticky dobře vybavenými inženýry, kteří naleznou široké uplatnění v praxi buď jako samostatní tvůrci nebo častěji jako členové vývojových týmů v různých oborech.

Náš tým

Lidé na Odboru průmyslového designu

Ladislav Křenek

Docent, vedoucí odboru
Průmyslový designér

Jan Rajlich

Docent
Architekt, grafik

Dana Rubínová

Odborná asistentka
Designérka

Josef Sládek

Lektor
Designér, malíř

Vladimír Haltof

Odborný asistent
Architekt, designér

Naše zázemí

Zařízení a technologie dostupné na Odboru průmyslového designu a Ústavu konstruování

Grafické tablety – Wacom Cintiq

Kreativní zařízení, která nabízí přirozený způsob práce přímo na obrazovce a zrychlují tak plynulost práce, čímž je automaticky zvyšuje produktivita vytváření ilustrací, skic, úprav fotografií nebo dalších tvůrčích činností.

Softwarová podpora

2D i 3D profesionální programy v oboru – Adobe Photoshop, Indesign, Illustrator, Flash, Autodesk Creation Suite, Maxon Cinema 4D, CorelDRAW, Keyshot, Rhinoceros, Technomatix Jack, Vray.

Laserový řezací plotr

Profesionální řezací, gravírovací a značící laserový plotter používaný pro přesnou práci s akryláty, plasty, dřevem, překližkou, dýhou, pryží, papírem, kůží apod. Slouží zejména k výrobě dílů pro designérské modely.

3D tisk (Rapid prototyping)

3D tisk je proces, při kterém se z digitální předlohy (3D model) vytváří fyzický model. Ideální pro výrobu unikátních dílů, prototypů a testovacích vzorků s komplikovanou geometrií nebo vnitřní strukturou. Používané technologie: FDM  a SLM.

Kovový 3D tisk

Proces produkuje homogenní kovové díly přímo na základě 3D CAD dat. EOS technologie 3D tisku kovu je zárukou kvality a pevnosti tištěného dílu.

3D scannery

3D scanner je schopen v krátkém čase přenést vybraný objekt do podoby 3D modelu. Intuitivní software umožňuje naskenovaný model dále upravovat nebo jednoduše připravit pro 3D tisk.

Vakuový lis na plasty

Zařízení pro rychlé a přesné tvarování plastových desek za využití vysoké teploty a podtlaku.

Pětiosá frézka

Slouží k frézování rozměrných forem, určených pro laminování, frézováním soch a maket z PUR pěn, polystyrenu, umělého dřeva, ušlechtilých dřevin, apod.

Laboratoř virtuální reality

Technologie umožňující uživateli interagovat se simulovaným prostředím. V designerské činnsoti je výhodou práce ve třech rozměrech jako je CAD, VR přidává možnost prohlédnout si navržený produkt nebo například interiéry automobilů, staveb apod.

Fotoateliér

Fotoateliér nabízí podmínky nejen pro produktové fotografie designerských prací. Součástí fotoateliéru jsou fotoaparáty Canon D7, sada objektivů, světelné prvky, blesky, foto stolek, lightbox a fotografické pozadí a další příslušenství.

Ateliér kresby

Ateliér je vybaven malířskými stojany pro výuku kresby geometrických objektů, zátiší, hlavy dle sádrové busty a aktu.

Ateliér modelování

Ateliér je vybaven sochařskými stojany pro výuku modelování hlavy a reliéfu hlavy dle sádrové busty. Součástí ateliéru je sádrovna pro realizaci modelů kompozičních studií.

Spolupráce s průmyslem

Designérské studie, vize, koncepční řešení, grafický design

Spolupráce Odboru průmyslového designu s komerční sférou nabývá na intenzitě od poloviny minulé dekády a má stále se rozvíjející tendenci. OPD spolupracuje s externími zadavateli v různém rozsahu a stupni spolupráce, kdy na zadaném tématu pracují jednotlivci či týmy složené ze studentů jak bakalářského, tak magisterského studia, studentů doktorského studia a pedagogů. V posledním období se tak většinou děje na základě hospodářské smlouvy, tedy administrativně skrze fakultu. Vedle nezanedbatelných finančních prostředků, které směřují jak na OPD, tak na studenty, přinášejí tyto zakázky především pro posluchače neocenitelné zkušenosti z práce na reálných projektech a rozšiřují jejich rozhled.

 • Profesionalita

  tým zkušených odborníků z praxe

 • Kreativita a inovace

  Když chcete, aby váš produkt byl jedinečný

 • Interdisciplinární spolupráce

  Při řešení problémů spolupracujeme s dalšími obory v rámci univerzity

 • Realizace prototypů

  V rámci našeho technologického zázemí jsme schopni realizovat prototypy našich návrhů

Děrovací kleště

Orlik Co GmbH (Rakousko) 2011

Závodní tahač

Frankie Truck Racing Team (Česká republika) 2012

Laboratorní pece

LAC s.r.o. Rajhrad (Česká republika) 2008

Studie psacích potřeb

Zebra Co., Ltd. (Japonsko) 2010

Spalovna komunálního odpadu

EVECO a.s. (Česká republika) 2012

Rám kola

UNIVERSE agency s.r.o. (Česká republika) 2011

Výtahová kabina

OTIS (Česká republika) 2009

Autoklíče

FACEA (Česká republika) 2008

Jsme na

adresa:
Odbor průmyslového designu
Ústav konstruování
Fakulta strojního inženýrství
Technická 2896/2
616 69 BRNO